Remissvar och framställningar

Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder