Remissvar och framställningar

Tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)