Remissvar och framställningar

Synpunkter på Riksbankens förslag till ny statistik över hushållens finansiella tillgångar och skulder