Remissvar och framställningar

Synpunkter på förslaget att höja det kontracykliska buffertvärdet till 2 procent