Remissvar och framställningar

Synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013_1) om säkerställda obligationer