Remissvar och framställningar

Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)