Remissvar och framställningar

Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (Ds 2015:45)