Remissvar och framställningar

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)