Remissvar och framställningar

Skydd för konsumenters kollektiva intressen - genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)