Remissvar och framställningar

Skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal