Remissvar och framställningar

Skatteverkets promemoria OECD-standard och EU-direktaiv för dokumentation vid internprissättning och utbyte av land-för-landrapporter