Remissvar och framställningar

Skatteverkets promemoria Folkbokföring och SPAR - några registerfrågor