Remissvar och framställningar

Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer