Remissvar och framställningar

Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)