Remissvar och framställningar

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen