Remissvar och framställningar

Riskviktsgolv för exponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter