Remissvar och framställningar

Revision to the Standardised Approach for credit risk