Remissvar och framställningar

Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet