Remissvar och framställningar

Review of the Credit Valuation Adjustment (CVA) risk framework