Remissvar och framställningar

Remittering av Datainspektionens förteckning enligt artikel 35.4 i EU:s dataskyddsförordning