Remissvar och framställningar

Remittering av betänkandet Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)