Remissvar och framställningar

Regellättnader på värdepappersområdet och några frågor om referensvärden