Remissvar och framställningar

Post- och telestyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om användning av nummer ur den svenska telefoninummerplanen samt krav på nummerpresentation