Remissvar och framställningar

Polismyndighetens konsekvensutredning om förslag till föreskrifter och allmänna råd om hantering av pass och nationellt identitetskort