Remissvar och framställningar

Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enl lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism