Remissvar och framställningar

Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster