Remissvar och framställningar

Omedelbar avveckling av valutaöverskridande betalningar