Remissvar och framställningar

Övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker