Remissvar och framställningar

Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (SOU 2023:3)