Remissvar och framställningar

Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:35)