Remissvar och framställningar

Nya krav på betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter (SOU 2022:25)