Remissvar och framställningar

Nya krav i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - kontroll av svenska personer i politiskt utsatt ställning