Remissvar och framställningar

Nya kapitalkrav för svenska banker