Remissvar och framställningar

Ny övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker