Remissvar och framställningar

Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)