Remissvar och framställningar

MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster, föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om rapportering av incidenter samt frivillig rapportering