Remissvar och framställningar

Möjlighet för banker att inhämta, behandla och dela information om kunder