Remissvar och framställningar

Mikroföretagarkonto - schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen (SOU 2021:55)