Remissvar och framställningar

Mervärdesskatt vid diskretionär kapitalförvaltning samt handel med värdepapper - Skatteverkets ställningstagande av 2016-07-05