Remissvar och framställningar

Meddelande från Kommissionen, En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi