Remissvar och framställningar

Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18)