Remissvar och framställningar

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)