Remissvar och framställningar

Lagrådsremissen Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna