Remissvar och framställningar

Kraven enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism om kundkontroll i förhållande till kreditupplysningslagen