Remissvar och framställningar

Kompletterande synpunkter på betänkandet Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation (SOU 2019:14)