Remissvar och framställningar

Justeringar vad gäller det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton