Remissvar och framställningar

Integritetsskyddsmyndighetens föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser