Remissvar och framställningar

Hur står det till med den personliga integriteten (SOU 2016:41)