Remissvar och framställningar

Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad