Remissvar och framställningar

Hemställan om översyn av lag om framtidsfullmakter och införande av ett nationellt register för framtidsfullmakter, gode män och förvaltare